หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท สินค้า ข่าวสารโปรโมชั่น สาระน่ารู้ วิธีการสั่งซื้อ รับทำ OEM ตัวแทนจำหน่าย สมัครงาน ติดต่อเรา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

หมวดหมู่สินค้า

 

เมนู

 
ไปรษณีย์ไทยThailand Post
Facebook GreenPlusHealthCare
รับทำ OEM

การจดแจ้งเครื่องสำอาง

ขั้นตอนที่ 1 :

             มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่จดแจ้งเครื่องสำอาง 

             ของบริษัทกรีนพลัสเฮลท์แคร์  จำกัด  ใช้เวลา  1  วัน

ขั้นตอนที่ 2 :

การขึ้นทะเบียนขอรหัสผู้ประกอบการเครื่องสำอาง     ใช้เวลา 3-5  วัน

ขั้นตอนที่ 3 :

ขอยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์    ใช้เวลา  3-15  วัน


เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดแจ้งเครื่องสำอาง

1. กรณีไม่มีรหัสผู้ประกอบการ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20 กรณีเป็นนิติบุคคล) 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 3 ฉบับ อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 • แผนที่ตั้งบริษัทหรือที่ทำการ  วาดด้วยปากกาในกระดาษ A4 ให้ระบุซอย ตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน

  2. กรณีมีรหัสผู้ประกอบการ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ  3. ยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์

 • ชื่อแบรนด์ ภาษาไทย / อังกฤษ
 • ชื่อสินค้า ภาษาไทย / อังกฤษ
 • วิธีใช้
 • ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • ลักษณะภาชนะบรรจุ

ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งเครื่องสำอาง    แบ่งออกเป็น 2  กรณี  ดังนี้

1.  ผลิตโดย บริษัทกรีนพลัสเฮลท์แคร์  จำกัด      จัดจำหน่ายโดย ..............................................

 • การขึ้นทะเบียนขอรหัสผู้ประกอบการเครื่องสำอาง        3000  บาทถ้วน  (จ่ายเพียงครั้งเดียว)
 • การขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์       1500   บาท / 1 ผลิตภัณฑ์   (ราคาขึ้นอยู่กับสูตรส่วนประกอบ)

 

2.  ผลิตโดย ...............................................      จัดจำหน่ายโดย ..............................................

 • การขึ้นทะเบียนขอรหัสผู้ประกอบการเครื่องสำอาง        3000  บาทถ้วน  (จ่ายเพียงครั้งเดียว)
 • การขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์       3000   บาท / 1 ผลิตภัณฑ์   (ราคาขึ้นอยู่กับสูตรส่วนประกอบ)

 

 

 

***หมายเหตุ     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 

บริษัท กรีนพลัสเฮลท์แคร์ จำกัด
GREEN PLUS HEALTH CARE CO.,LTD.
73/1 ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
73/1 SOI 50 NAWAMIN RE, KLONGKHUM BUENGKHUM BKK. THAILAND 10240

Tel. : 0-2733-5468-71, 02-3741447
Fax. : 02-374-0101
Email : greenplus2555@gmail.com
www.greenplushealthcare.co.th

หน้าแรก     เกี่ยวกับบริษัท     สินค้า     ข่าวสารโปรโมชั่น     สาระน่ารู้      วิธีการสั่งซื้อ     รับทำ OEM     ตัวแทนจำหน่าย     สมัครงาน     ติดต่อเรา
Copyright by Green Plus Health Care 2014
 
  
view